Rabu, November 19, 2008

KEMUDAHAN DAN KEISTIMEWAAN YANG DISEDIAKAN KEPADA OKU OLEH AGENSI KERAJAAN DAN SWASTA

3) Galakan Pelepasan Cukai Pendapatan

Kerajaan juga memperluas potongan cukai berganda dalam tahun 1981 kepada para majikan mengambil pekerja OKU dalam tahun 1991. Pelepasan pengecualian cukai bagi ibu bapa yang mempunyai anak kurang upaya di bawah umur 18 tahun. Juga memberi rebat cukai kepada pembayar cukai bagi membeli alat-alat khas bagi kegunaan sendiri, anak atau ibu bapa kurang upaya. Sebagai galakan berterusan bagi memelihara OKU dan sebagai pelepasan tambahan kepada potongan RM 5, 000 sementara potongan untuk isteri sebanyak RM 3,000. Mulai tahun 1995, kerajaan turut meluluskan pelepasan tambahan sebanyak RM 5, 000 diberi kepada pembayar cukai yang kurang upaya sementara pasangan yang kurang upaya sebanyak RM 2,500. Sehubungan dengan itu, mulai tahun 2005, pelepasan cukai tambahan ini dinaikkan kepada RM 6,000 bagi pembayar cukai OKU sementara RM 3,500 lagi kepada pasangan yang OKU.
4) Pengecualian Cukai Jalan (Road Tax) dan Bayaran Lesen Memandu
Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) telah menyediakan kemudahan pengecualian cukai jalan dan bayaran lesen memandu bagi OKU yang menggunakan kenderaan buatan tempatan yang meliputi syarat-syarat berikut;

a) kereta, van dan motosikal buatan nasional sahaja
b) berdaftar sebagai OKU anggota di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat
c) pengecualian hanya diberi kepada pemohon sahaja
d) hanya sebuah kenderaan sahaja yang diberi pengecualiane) memiliki lesen memandu yang sah (Lesen Kelas A)

Selasa, November 18, 2008

SIMPOSIUM PEKERJAAN OKU PENGLIHATAN

1. TEMA - Ke Arah Perkhidmatan OKU Penglihatan Yang Lebih Cemerlang

2. OBJEKTIF

a. Mewujudkan persefahaman yang lebih baik antara pekerja dengan majikan
b. Memberi maklumat terkini tentang kemudahan dan penggunaan peralatan berteknologi terkini dalam membantu meningkatkan produktiviti dan kualiti pekerja OKU penglihatan.
c. Mendedahkan keistimewaan-keistimewaan mengaji OKU penglihatan
d. Memberi peluang kepada pekerja OKU penglihatan di sektor awam dan swasta menyuarakan masalah dan permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan.

3. RASIONAL

a. Pada masa sekarang peluang pekerjaan untuk OKU penglihatan amat terhad, sama ada dalam sektor awam mahupun swasta. Bagi mereka yang sedang berkhidmat pula, peluang menghadiri latihan dalam perkhidmatan amat sedikit. Seminar pekerjaan ini mungkin boleh dijadikan platform untuk menyuarakan pendapat dan mencari jalan yang lebih baik untuk membantu golongan OKU penglihatan mendapat pekerjaan,
b. Bagi mereka yang sedang berkhidmat, simposium ini dapat meningkatkan daya saing mereka agar setanding dengan pekerja lain.
c. Membantu majikan bertindak selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2008 dan Seksyen-seksyen berkaitan pekerjaan OKU dalam Akta OKU 2007.

4. TARIKH, MASA DAN TEMPAT SIMPOSIUM
Tarikh: 15 dan 16 Disember 2008 (Isnin – Selasa)
Masa: 8.30 am – 5.30 pm
Vanue: Emeral Hall, Hotel Grand Pacific, Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur.

5. PESERTA

Simposium diberi keutamaan kepada mereka yang berikut dan juga terbuka kepada sesiapa sahaja yang berminat:
a. Pekerja OKU daripada sektor awam dan swasta
b. Majikan dan bakal majikan
c. Agensi pengambilan pekerja dan penguat kuasaan
d. Individu yang ingin menyumbang idea atau mencari maklumat tentang [ekerjaan OKU.

6. YURAN PENYERTAAN

Penganjuran simposium ini tidak bermotifkan keuntungan sebaliknya pihak penganjur akan menampung sebahagian daripada kos yang terlibat dan sebahagian lagi adalah tanggungan peserta melalui yuran penyertaan yang dikenakan mengikut pilihan seperti berikut:
a. RM 200.00 untuk 2 hari simposium, dua malam penginapan, makan dan minum.
b. RM100.00 untuk 2 hari simposium, makan dan munum tanpa penginapan.

7. PENGISIAN
Hari Pertama
15.12.2008 (Isnin
)
0800 -0930 : Pendaftaran dan minum pagi
09.50 - 1000 : Ketibaan Menteri Sumber Manusia.
1000 - 1100 : Majlis perasmian
1100 - 1300 : Ceramah 1, pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2008 Oleh wakil Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
1430 - 1530 : Ceramah 2, Keistimewaan menggaji Pekerja OKU Penglihatan dan Peranan Kementerian Sumber Manusia Dalam Promosi serta Latihan Kepada OKU Penglihatan Oleh Wakil Kementerian Sumber Manusia.
1530 - 1630 : Ceramah 3, Galakan-Galakan Yang Perlu dan Akan Disediakan Pihak Kerajaan Kepada Majikan Yang Menggaji OKU Penglihatan Oleh Wakil Bahagian Belanjawan, Kementerian Kewangan.
1630 - 18.00 : Bengkel Pekerjaan OKU Penglihatan Sektor Awam dan Swasta.
Hari Kedua
16.12.2008 (Selasa)
0900 - 1030 : Ceramah 4, Akta OKU 2007, Peranan Serta Tanggungjawab Majikan dan Pekerja oleh Encik Mah Hassan bin Haji Omar. Peguam Cara dan Peguam Bela.
1100 - 1300 : Forum Kecemerlangan OKU Satu Pandangan Dari Sudut Majikan Oleh 2 orang wakil sektor awam dan 2 orang wakil sektor swasta
1430 - 1515 : Penggunaan Teknologi Dalam Meningkatkan Lagi Kuantiti dan Kualiti Produktiviti Oleh Encik Moses Choo, Pegawai Eksekutif, Majlis Kebangsaan Bagi Orang Buta Malaysia (NCBM)
1515 - 1600 : Ceramah 5, Meneroka Peluang-peluang Pekerjaan Baru Bagi OKU Penglihatan oleh Dr. Zakaria Osman. Pensyarah Terbuka Malaysia.
1600 - 1630 : Pembentangan Resolusi Simposium oleh pelapor ahli akademik berpengalaman daripada UKM dan UM.
1630 : Jamuan teh dan bersurai.

8. METODOLOGI SIMPOSIUM

a. Pembentangan kertas kerja oleh para penceramah dari pelbagai organisasi dan agensi dan diikuti dengan sesi soal jawab / perbincangan oleh para peserta.
b. Perbengkelan oleh para peserta simposium.
c. Forum oleh para majikan yang terlibat dengan pekerja OKU penglihatan.
d. Penghasilan kertas cadangan untuk disampaikan kepada pihak kerajaan untuk tindakan susulan.

9. PENUTUP

Simposium ini diharap dapat menambah baik khidmat sokongan dan latihan kepada pekerja OKU Penglihatan yang sedang berkhidmat sama ada dalam sektor awam atau swasta di samping mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang baru.

Peraduan Menulis Cerita Kanak-kanak Sempena Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2009

Peraduan ini dibahagikan kepada empat kategori iaitu;

i) Kategori Guru
ii) Kategori Murid Sekolah Rendah (Tahun 4 – 6)
iii) Kategori Murid Sekolah Menengah Rendah (Tingkatan 1 – 3)
iv) Kategori Murid Sekolah Menengah Atas (Tingkatan 4 – 5)

Syarat-syarat Peraduan

1. Peraduan ini terbuka kepada semua murid yang sedang belajar di sekolah bantuan penuh kerajaan di seluruh Malaysia.
2. Cerita hendaklah ditulis samada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
3. Tema cerita ‘Terima Kasih Cikgu’.
4. Tajuk skrip penulisan adalah bebas.
5. Peserta hanya boleh mengemukakan satu hasil karya dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
6. Panjang cerita
- Kategori Guru TIDAK lebih daripada 3,000 patah perkataan.
- Kategori Sekolah Menengah TIDAK lebih daripada 1,000 patah perkataan.
- Kategori Sekolah Menengah Rendah TIDAK lebih daripada 500 patah perkataan.
- Kategori Sekolah Rendah TIDAK lebih daripada 250 patah perkataan.
7. Jumlah perkataan mestilah dicatatkan dengan tepat pada penghujung hasil karya.
8. Halaman muka surat mestilah ditaip pada setiap halaman skrip.
9. Hasil karya hendaklah ditaip atas kertas saiz A4 dalam jarak langkau dua dan menggunakan huruf jenis Arial saiz 12 poin.
10. Hasil karya hendaklah merupakan hasil penulisan asli bukan ciplak atau terjemahan dan belum pernah disiarkan atau diterbitkan.
11. Hasil karya tidak boleh mengandungi unsur-unsur negatif yang menyentuh sensitiviti kaum,agama dan politik.
12. Latar belakang cerita hendaklah berdasarkan masyarakat Malaysia yang berfokuskan kehidupan harmoni dan bersatu dalam kalangan pelbagai kaum. Nilai-nilai murni harus diterapkan.
13. Penulis hendaklah menghantar hasil karya yang asal.
14. Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menerbit, mencetak dan mengedar karya-karya yang diterima.
15. Maklumat penyertaan hendaklah ditulis pada Lampiran BBT III.
16. Penulisan skrip adalah untuk bahan bacaan murid sekolah rendah dan menengah.
17. Tarikh tutup peraduan ialah pada 2 Februari 2009.
18. Jemputan Ke Majlis Perayaan Hari Guru 2009.
19. Pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga akan dijemput untuk menerima hadiah dalam Majlis Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Tahun 2009.
20. Hasil karya hendaklah sampai sebelum atau pada tarikh tersebut ke Jabatan Pelajaran Negeri.
21. Penyertaan yang gagal mematuhi mana-mana syarat yang ditetapkan di atas tidak akan dipertimbangkan.
22. Keputusan panel hakim adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat berkaitan dengan peraduan tidak akan dilayan. Bukti penghantaran bukan bukti penerimaan.
23. Sekiranya ada sebarang pertanyaan sila hubungi Encik Krishanan a/l Ponnusamy di talian 03-88844480 atau Puan Hajah Siti Natrah binti Mukhtaram di talian 03-88844485.

Tiada Lagi Pas Khas RapidKL Untuk OKU

Bermula 01 Januari 2008, Rangkaian Pengangkutan Integrasi Deras Sdn. Bhd. (RapidKL) tidak lagi memperbaharui pas khas untuk OKU. Sebelumnya semua pemegang kad ini berpeluang menaiki pengangkutan awam seperti LRT, PutraLRT, komuter, bas dan sebagainya dengan percuma namun kemudahan ini tidak lagi dinikmati oleh golongan ini. Apa yang perlu dibuat oleh OKU untuk menaiki pengangkutan awam ini ialah dengan hanya menunjukkan kad OKU/JKM yang berdaftar di kaunter dan mereka layak menikmati diskaun tambang sebanyak 50 peratus ke mana-mana destinasi.
Info lanjut bolehlah layari http://www.putralrt.com.my/ atau Pusat Khidmat Pelanggannya di talian 03-7625 6999

Sabtu, November 15, 2008

Si buta huruf, lembam pun perlu lesen memandu

IPOH - Kelas Kokurikulum Pendidikan Pemandu (KPP) bagi mendapatkan lesen memandu untuk calon lembam dan buta huruf yang julung kali diadakan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Perak mendapat sambutan hangat semalam.
Sejak awal pagi lagi, orang ramai dari seluruh pelosok negeri ini telah mengerumuni Ibu Pejabat JPJ, Perak di sini hinggakan 200 borang permohonan yang disediakan habis sejak pukul 9.30 pagi lagi.
Pengarah JPJ Perak, Mad Yasir Mastakim berkata, program KPP untuk calon lembam dan buta huruf tersebut merupakan inisiatif pihaknya untuk membantu golongan bermasalah mendapatkan lesen memandu yang sah.
"Permohonan mereka perlu disokong dokumen daripada doktor, pengetua sekolah, ketua kampung atau wakil rakyat. Ada di kalangan calon lembam ini dikesan sudah lima kali gagal dalam ujian undang-undang Bahagian I berkomputer JPJ.
"Masalah yang dikenal pasti ialah mereka sukar memahami sukatan pengajaran yang diserapkan dalam KPP dan kurang berkeupayaan untuk menjawab ujian tersebut secara berkomputer," katanya selepas menghadiri majlis sambutan Hari Kualiti dan Hari Terbuka JPJ Perak yang dirasmikan Pengarah Korporat dan Penyelidikan JPJ, Zairi Mohd. Ali di Pejabat JPJ Perak di sini semalam.

Jumaat, November 14, 2008

KEMUDAHAN DAN KEISTIMEWAAN YANG DISEDIAKAN KEPADA OKU OLEH AGENSI KERAJAAN DAN SWASTA

1) Kemudahan Pendidikan

Kementerian Pelajaran Malaysia di bawah Bahagian Pendidikan Khas menyediakan kelas khas kepada kanak-kanak bermasalah penglihatan, pendengaran, pembelajaran dan disleksia. Program pendidikannya dijalankan di sekolah khas pendidikan serta Program Integrasi di sekolah aliran perdana.

Kerajaan turut mengecualikan bayaran pendaftaran kemasukan pelajar-pelajar kurang upaya pendengaran yang mengikuti latihan kemahiran di institusi-institusi pengajian di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran. Bagi pelajar yang berjaya, mereka layak mendapat elaun bulanan sebanyak RM 300.00 sebulan. Pengumuman Baget 2004 menyatakan elaun ini turut layak dinikmati oleh semua pelajar kurang upaya di institusi pengajian tinggi.

Di samping itu juga, mulai Januari 2009, elaun bulanan sebanyak RM 150.00 sebulan diberikan kepada pelajar kurang upaya di sekolah rendah dan menengah bagi menggalakkan lagi anak-anak istimewa ini mendapat ilmu.

2) Kemudahan di Dalam Aktiviti Harian
Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mengambil inisiatif dalam menggalakkan pelbagai kemudahan dan prasarana diwujudkan bagi membolehkan OKU bergerak bebas tanpa halangan. satu daripada inisiatif ini ialah dengan penubuhan Jawatankuasa Teknikal dengan pihak SIRIM sebagai urus setianya telah merangka Kod Amalan Akses Bagi OKU Ke Bangunan Awam. Kod ini telah menghasilkan pindaan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 di mana semua bangunan baru diwajibkan mempunyai kemudahan akses kepada OKU. antaranya ram dan railing untuk OKU berkerusi roda, lif khas dengan sistem audio dan tulisan braille pada semua butang fungsinya, tandas khas dan tenpat letak kereta khas. Malah ada antara Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di Selangor menggunakan sistem lampu berwarna biru untuk ruang OKU dan hijau untuk orang awam manakala merah untuk ruang kereta yang sedang digunakan. Kaedah ini digunakan untuk ruangan letak kereta di bawah bangunan sahaja.
* sambungan...

Khamis, November 13, 2008

EKSPO PEKERJAAN OKU

Tarikh : 03 Disember 2008
Masa : 0900 hingga 1700
Vanue : Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan Bangi, Selangor

Pengisian

1. Taklimat peluang pekerjaan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) serta Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia
2. Temuduga terbuka pekerja OKU
3. Pendaftaran pekerjaan secara dalam talian (online)
4. Pameran pekerjaan dan gerai jualan

* Pertanyaan dan pendaftaran kehadiran - Pn. Noormelah bt. Ramli / En. Cypnan Anak Manda di talian +606-232 7748 dan +606-232 7750

Ahad, November 09, 2008

Blog Gagal Dikemaskini

Assalamualaikum dan salam buat semua. Di sini, saya ingin memohon jutaan kemaafan kerana blog ini gagal dikemas kini mengikut jadualnya. Ini adalah kerana disebabkan kediaman baru kami masih belum menerima sambungan kabel talian telefon daripada pihak TM untuk sambungan Streamyx saya. Walau bagaimanapun saya akan cuba sedaya upaya untuk meminjam broad band rakan agar perkembangan terbaru dapat dikongsi bersama semua pembaca. Harap maklum.

Radio Amatur